Lid worden

Lid van de Schaakvereninging Wageningen word je voor een jaar, van 1 augustus t/m 31 juli. Het lidmaatschap wordt stilzwijgend voor telkens een jaar verlengd. Opzeggen kan op zijn laatst tot één maand voor het verstrijken van het lopende kalenderjaar.

Contributie

Senioren 120,- euro per jaar (voor 1 december 110,- euro)
Studenten vanaf 21 jaar 100,- euro per jaar (met WUR sportrechten 25,- euro reductie*)
Leden en studenten t/m 20 jaar 50,- euro per jaar (met WUR sportrechten 12,50 euro reductie*)
Jeugd 50,- euro per jaar

 

* Omdat de Schaakvereniging Wageningen een door Thymos erkende burgersportvereniging is kunnen studenten met een sportkaart van de WUR subsidie op hun contributie aanvragen bij SWU Thymos.
Download een ‘aanvraagformulier erkende vereniging‘ en stuur deze naar Thymos.

Het rekeningnummer de van Schaakvereniging Wageningen is NL16INGB0000970314

Meld je aan als lid