Interne competitie

Speeltijden
De senioren schaken op donderdagavond van 20:00 tot uiterlijk 24:00 uur. Vragen over de interne competitie kunt u stellen aan de interne wedstrijdleider Marius Bolck (intern@svwageningen.nl).

Afwezigheid
Afmelden voor de interne competitie doet u uiterlijk dezelfde donderdag voor 17:00 uur bij de wedstrijdleider intern.
Bij tijdige afmelding krijgt men compensatiepunten. Voor afwezigheid 1 t/m 5 krijgt men 40% van de eigen waardepunten; voor 6 t/m 10 krijgt men 30%, voor 11 t/m 15 wordt dat 23% etc. Spelers melden zich af door voor donderdag 17:00:

1. een e-mail te sturen aan de wedstrijdleider
2. telefonisch of per SMS/Whatsapp bij de wedstrijdleider

Spelers die standaard afwezig zijn kunnen zich op dezelfde manier aanmelden.
Indien iemand die zich op tijd heeft afgemeld per ongeluk tòch wordt ingedeeld dan krijgt de tegenstander bij opkomst 2/3 van zijn/haar eigen waardepunten en een aantekening als ‘oneven’. Wanneer niet op tijd is afgemeld geldt dit voor de tegenstander als een reglementaire overwinning.

Partij
Tijdens de partij wordt gespeeld volgens FIDE-reglement. In geval van onenigheid beslist de arbiter. Het speeltempo voor de gehele partij is 1 uur 40 minuten plus 10 seconden per zet per persoon. Er mag ook een vaste speeltijd van 1uur 50 minuten worden overeengekomen. In afwijking van het FIDE-reglement gelden de volgende regels:

• De interne competitie start tijdens een reguliere clubavond op donderdag om 20.00 uur. Wanneer een speler te laat is mag de klok vanaf 20:15 uur door de tegenstander worden gestart.
• Een speler verliest de partij als hij/zij niet voor 21:00 uur (één uur na het aanvangstijdstip) aan het schaakbord verschijnt, tenzij de arbiter anders beslist.
• Mobiele apparatuur is niet verboden maar mag in de speelzaal géén geluid te veroorzaken. Indien dit wel gebeurt wordt de betreffende speler bestraft met automatische uitloting de volgende keer dat er een oneven aantal spelers is. Deze uitloting wordt niet geregistreerd in de uitlootlijst.
• Iedere speler is zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van zijn/haar resultaat op het uitslagenformulier.