Lid worden

Als je geïnteresseerd bent om lid te worden kun je vier avonden gratis meespelen in de interne competitie. Als je daarna wilt blijven schaken, kun je je als lid opgeven.

Lid van de Schaakvereniging Wageningen word je voor een jaar, van 1 augustus t/m 31 juli. Het lidmaatschap wordt stilzwijgend voor telkens een jaar verlengd. Opzeggen kan tot uiterlijk 1 augustus.

Contributie

Senioren 120,- euro per jaar (voor 1 december 110,- euro)
Studenten vanaf 21 jaar 100,- euro per jaar (met WUR sportrechten 25,- euro reductie*)
Leden en studenten t/m 20 jaar 50,- euro per jaar (met WUR sportrechten 12,50 euro reductie*)
Jeugd 50,- euro per jaar

* Omdat de Schaakvereniging Wageningen een door Thymos erkende burgersportvereniging is kunnen studenten van de WUR met sportrechten subsidie op hun contributie aanvragen bij SWU Thymos.
Download hiervoor een ‘aanvraagformulier erkende vereniging‘.

Het rekeningnummer de van Schaakvereniging Wageningen is NL16INGB0000970314.

Meld je aan als lid