Competitiereglement interne competitie

Kampioenschap en Runner Up

Aan het begin van de competitie wordt voor iedereen de startrating bepaald. Deze is gelijk aan de ELO-rating van de vorige competitie of, bij nieuwe leden, de KNSB-rating of een schatting. Indeling en puntenberekening vindt plaats door de wedstrijdleider intern met behulp van het indelingsprogramma Sevilla op basis van het ‘Ladder-Keizer’ systeem. De behaalde punten worden berekend op basis van de spelerswaarde van de tegenstanders. Voor externe partijen wordt standaard 2/3e van de ‘eigen spelerswaarde’ geteld. Na iedere ronde vindt een herberekening van eerdere ronden plaats.

De speler die na de 32e ronden de meeste punten heeft behaald is de clubkampioen.
De speler die na 32 ronden het meest is gestegen in ELO-punten is de winnaar van de Runner-Up Cup.

Spelerwaardering
Het aantal punten dat een tegenstander ‘waard’ is = 150 minus diens positie op de ‘spelerswaarde-ranglijst’. Voor de spelerswaarde-ranglijst weegt voor de eerste ronde het aantal punten op de Actuele Ratinglijst 16x maal mee en het aantal punten op de TPR-ranglijst 0x. Na iedere volgende ronde weegt het aantal punten op de Actuele Ratinglijst 1x minder mee en het aantal op de TPR-ranglijst 1x meer. Op deze manier is de balans na 16 partijen volledig doorgeslagen naar de TPR-ranglijst.

Indeling

De competitie duurt 32 ronden en is ingedeeld in 4 periodes van 8 ronden. Binnen een periode kan men maximaal één keer tegen dezelfde tegenstander worden ingedeeld. Vanaf 1 september 2021 wordt de pairingvolgorde bepaald op basis van een gewogen gemiddelde tussen de positie op de Actuele Ratinglijst en de positie op de Ranglijst. De weegfactor is afhankelijk van het aantal gespeelde ronden. Het zwaartepunt van de pairingvolgorde verschuift in 24 ronden van Rating naar Ranglijst. De overige relevante indicatoren voor de pairingvolgorde zijn als volgt:

Ronden tussen een gelijke paring 2
Partijen tussen een gelijke paring 2
Max toegestaan kleurverschil 3
Max opeenvolgende ronden met gelijke kleur 3
Maximaal toegestaan Ratingverschil ongelimiteerd
Kleur bij gelijke omstandigheden random

Afwezig voor de club
Spelers die afwezig zijn vanwege activiteiten voor de club krijgen 2/3e van de eigen waardepunten.

Oneven
Bij een oneven aantal spelers vindt uitloting plaats op basis van de ‘onevenlijst’ die door de wedstrijdleider aan het begin van het seizoen wordt vastgesteld. Alleen spelers die op de aanwezigenlijst staan kunnen worden uitgeloot. Eerstejaars leden zijn vrijgesteld van de onevenlijst. De als oneven uitgelote speler krijgt 2/3e van de eigen waardepunten. Daarnaast worden in de laatste 8 rondes geen spelers uitgeloot die kans hebben op het kampioenschap.

Partijreglement

Tijdens de partij wordt gespeeld volgens het FIDE-reglement. In geval van onenigheid beslist de arbiter. In afwijking van het FIDE-reglement gelden de volgende regels:

  • De interne competitie start op de reguliere clubavond op woensdag om 20:00 uur. Een speler mag de klok vanaf 20:10 uur starten als zijn tegenstander er dan nog niet is.
  • Een speler die niet vóór 21:00 uur aan het schaakbord verschijnt verliest de partij, tenzij de arbiter anders beslist.
  • Mobiele apparatuur is niet verboden maar mag in de speelzaal géén geluid veroorzaken. Indien dit wel gebeurt wordt de betreffende speler bestraft met automatische uitloting de volgende keer dat er een oneven aantal spelers is. Deze uitloting wordt niet geregistreerd in de onevenlijst.
  • Iedere speler is zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van het partijresultaat op het uitslagenformulier.

Speeltempo

  • Het reguliere speeltempo voor de gehele partij is 1 uur 30 minuten plus 10 seconden per zet per persoon.
  • Voor jeugdspelers geldt een speeltempo van 1 uur plus 10 seconden per zet per persoon.

Afwezigheid

Bij tijdige afmelding krijgt men de eigen waardepunten vermenigvuldigd met de compensatiefactor van 0,33. Iedere volgende ronde dat men afwezig is neemt deze compensatiefactor af met 0,01.

Afmelding voor een speelavond kan tot uiterlijk woensdag om 17:00 uur door:

  1. Je naam in te vullen op het indelingsformulier onder de betreffende datum
  2. Een e-mail te zenden naar intern@svwageningen.nl

Spelers die standaard afwezig zijn kunnen zich op dezelfde manier aanmelden.

Indien een speler die zich op tijd heeft afgemeld per ongeluk toch wordt ingedeeld dan geldt dit voor de tegenstander als een reglementaire overwinning. Ook wanneer niet op tijd is afgemeld geldt dit voor de tegenstander als een reglementaire overwinning.