Nieuwe jeugdtrainers gevraagd

Woensdag 6 september beginnen we weer met het nieuwe seizoen en dat geldt ook voor de jeugd. De jeugd start al om 18.30 uur. De eerste avond is een introductieavond, maar er kan natuurlijk ook al volop worden geschaakt! De daaropvolgende woensdagavonden is er steeds les van 18.30 tot 19.15 uur, waarna jeugd-, brug- en laddercompetitie worden gespeeld.

Met het vertrek van twee trainers zitten we bij aanvang van dit seizoen helaas krap in de jeugdtrainers. Dus als één of meer schakers mee zouden willen helpen met de lessen zou dit zeer worden gewaardeerd! Niet alleen de leerlingen leren van de lessen, ook de trainers zelf! We maken gebruik van de stappenmethode van Brunia en Van Wijgerden. De trainers krijgen een handboek met duidelijke lessen. De leerlingen maken gebruik van werkboeken. We hebben trainers nodig voor zowel stap 2 als stap 3. Wie belangstelling heeft kan zich melden bij Frans Bonnier (jeugd@svwageningen.nl)