Programma clubavond jeugd

De clubavond is woensdagavond op dezelfde locatie als de senioren: Grintweg 324a, Wageningen.

Speeltijden

  • 18.30 – 19.15: schaaktraining
  • 19.15 – 20.00: jeugdcompetitie + snelschaakladder
  • 19.15 – 20.15: brugcompetitie

De jeugdcompetitie duurt tot ca. 19.45 uur, de brugcompetitie tot maximaal 20.15 uur. Wie met zijn partij klaar is kan meedoen aan een laddercompetitie.

Aan- of afmelden

Aan- of afmelden uiterlijk dezelfde woensdag tot 17.00 uur bij jeugdleider Frans Bonnier (jeugd@svwageningen.nl, 0616294415).

Schaaktraining

Er wordt training gegeven op verschillende niveaus volgens de stappenmethode van Van Wijgerden/Brunia (www.stappenmethode.nl). Wie aan de trainingen wil deelnemen, heeft de bijbehorende werkboeken nodig. Die zijn gratis te verkrijgen bij de jeugdleider. Van de deelnemers wordt inzet verwacht en de bereidheid huiswerk te maken. De tijd die over een stap wordt gedaan varieert per kind en per stap. Voor elk van de stappen kan een officieel KNSB-diploma worden gehaald.

Ook is er de mogelijkheid om extra te trainen via Chessity https://www.chessity.com/nl. De site biedt spelletjes, online schaak en opgaven. Jeugdleden kunnen een jaaraccount kopen voor 5 euro via de schaakclub. Vraag ernaar bij je jeugdleider.

Soms worden online trainingen gegeven via Lichess.org. We hebben een eigen team waar ook soms toernooitjes worden gespeeld: https://lichess.org/team/jeugdschaak-wageningen. Om lid te worden kun je eerst een gratis account aanmaken voor Lichess en daarna kun je via de jeugdleider lid worden van het team.

Interne competitie

De interne competities zijn zo opgezet dat spelers zo veel mogelijk aan elkaar gewaagd zijn:

Jeugdcompetitie
Van 19.15-19.45 uur spelen we een competitie van 15 minuten per persoon per partij voor beginnende en licht gevorderde jeugdspelers. Notatie is niet verplicht, maar mag wel (de bedenktijd wordt in dat geval verhoogd naar 20 minuten). Deelnemers worden op schaakkracht ingedeeld in categorieën, waarbinnen tweemaal per jaar prijzen te winnen zijn. Bij iedere start van een competitie zullen de categorieën opnieuw worden ingedeeld. Degradatie is niet mogelijk, maar wie een categorie wint, promoveert naar een hogere categorie.

Laddercompetitie
Deze competitie is voor spelers die klaar zijn met hun partij. Er geldt een bedenktijd van 5 minuten per persoon per partij. Er hoeft niet te worden genoteerd. De laddercompetitie werkt als volgt:

  • Beginranglijst is de omgekeerde volgorde van de eindstand van de laatste interne competitie.
  • Je kunt iemand uitdagen, die 1, 2, 3, 4 of 5 plaatsen boven je staat (afwezigen tellen hierbij niet mee!). Wie uitgedaagd wordt, moet dit aan nemen, of verliest de partij reglementair.
  • Als de partij in remise eindigt of als de hoogst geplaatste speler wint, verandert er niets aan de ranglijst. Als de laagst geplaatste speler wint, komt deze 1 plaats boven de verliezer te staan. De verliezer en eventuele spelers die er nog tussen staan, zakken dus 1 plaats naar beneden.
  • De hoogstgeplaatste aanwezige speler wordt bij aanvang naar plaats 1 geschoven. Afwezige spelers blijven dus niet bovenaan staan.
  • Je kunt alleen iemand uitdagen die klaar is met zijn/haar partij.
  • Vooraf wordt geloot om kleurverdeling.
  • Na 19.45 uur mag er niet meer worden uitgedaagd.

Brugcompetitie
Van 19.15-20.15 uur: een competitie van 30 min. p.p.p.p. Deze competitie is open en gratis toegankelijk voor gevorderde junioren, senioren, ouders van jeugdleden en iedere geïnteresseerde schaker van binnen of buiten Wageningen (ook ex- of  niet-leden!). Prijzen zijn er met kerst en aan het eind van het seizoen voor de beste jeugdspelers uit deze competitie. Voor jeugdspelers geldt: is je tegenstander senior en sterker dan ELO 1500, dan krijg je minimaal een remisescore, ook bij verlies. Notatie is verplicht. Indeling geschiedt ter plekke. Wel bij voorkeur vooraf aan- of afmelden via jeugd@svwageningen.nl

Seniorencompetitie
Jeugdleden kunnen ook meespelen in de seniorencompetitie die op woensdagavond om 20.00 uur begint. Zij moeten zich dan voor 17.00 uur aanmelden bij Jethro Hartmann, de wedstrijdleider voor de interne competitie (intern@svwageningen.nl). Het speeltempo is hier normaliter 1.30 uur per persoon per partij plus 10 seconden per zet, maar voor jeugdleden is het mogelijk om 60 minuten p.p.p.p. te spelen plus 10 seconden per zet, zodat het niet te laat wordt.


Snelschaakkampioenschap
Het snelschaakkampioenschap voor jeugdleden  wordt de eerste twee avonden na de kerstvakantie gespeeld. Er is dan geen training. Het speeltempo is 5 minuten p.p.p.p.

KNSB lidmaatschap
Als lid van de Wageningse schaakvereniging ben je ook lid van de Koninklijke Nederlandse Schaak Bond (KNSB). Je kunt dan meedoen aan jeugdschaaktoernooien in de buurt (Grand Prix toernooien), aan de teamcompetitie tegen andere schaakverenigingen, en aan het individuele schaakkampioenschap van de Oostelijke Schaakbond.