Programma clubavond jeugd

Speeltijden

De jeugdleden hebben op donderdagavond schaakles van 18:30 tot 19:15 uur en schaken interne competitie van 19:15 tot ca. 19.45 uur. Daarnaast wordt er vanaf 19:15 uur geschaakt in de ‘brugcompetitie’, waar niet alleen de betere jeugdspelers, maar ook ouders, thuisschakers en volwassenen van SV Wageningen aan mee kunnen doen. Aanmelden kan via jeugd@svwageningen.nl. Zorg dat je om 19:15 uur aanwezig bent en speel een potje mee!

Locatie

We spelen voorlopig in de kantine van KV Wageningen: Het Binnenveld, Marijkeweg 23.

Coronaprotocol

Belangrijk is dat iedereen zich houdt aan het coronaprotocol. Voor de uitgebreide protocollen zie het protocol verantwoord sporten van NOC*NSF en het protocol verantwoord schaken van de Schaakbond. Een samenvatting voor onze jeugdafdeling vind je hier.

Aan- of afmelden

Aan- of afmelden uiterlijk dezelfde donderdag tot 17.00 uur bij jeugdleider Anja Janssen (jeugd@svwageningen.nl, 06-42579653).

Schaakles

Les wordt gegeven van 18.30 tot 19.15 uur. Er wordt les gegeven op verschillende niveaus volgens de methode van Van Wijgerden/Brunia, stap 1 t/m 5 (www.stappenmethode.nl). Wie aan de lessen wil deelnemen, heeft de bijbehorende oefenboeken nodig, die voor € 5,00 per stuk zijn te koop bij de jeugdleider. Van de deelnemers wordt inzet verwacht en de bereidheid huiswerk te maken. De tijd die over een stap wordt gedaan varieert per kind en per stap. Voor elk van de stappen kan een officieel KNSB-diploma worden gehaald.

Nieuw is de mogelijkheid om extra te trainen via Chessity https://www.chessity.com/nl. De site biedt spelletjes, online schaak en opgaven. Jeugdleden kunnen een jaaraccount kopen voor 5 euro via de schaakclub. Vraag erna bij je jeugdleider.

Interne competitie

De interne competities zo zijn opgezet dat spelers zo veel mogelijk aan elkaar gewaagd zijn:

Jeugdcompetitie
Van 19:15 tot 19:45 spelen we een competitie van 15 minuten per persoon per partij voor beginnende en licht gevorderde jeugdspelers. Notatie is niet verplicht, maar mag wel (de bedenktijd wordt in dat geval verhoogt naar 20 minuten). Deelnemers worden op schaakkracht ingedeeld in categorieën, waarbinnen tweemaal per jaar prijzen te winnen zijn. Bij iedere start van een competitie zullen de categorieën opnieuw worden ingedeeld. Degradatie is niet mogelijk, maar wie een categorie wint, promoveert naar een hogere categorie.

Laddercompetitie
Deze competitie is voor spelers uit de jeugdcompetitie die vroeg met hun partij klaar zijn. Er geldt een bedenktijd van 5 minuten per persoon per partij. Er hoeft niet te worden genoteerd. De laddercompetitie werkt als volgt:

  • Beginindeling in omgekeerde volgorde van eindstand laatste interne competitie.
  • Je kunt iemand uitdagen, die 1, 2, 3, 4 of 5 plaatsen boven je staat (afwezigen tellen hierbij niet mee!). Wie uitgedaagd wordt, moet dit aan nemen, of verliest de partij reglementair.
  • Als de partij in remise eindigt of als de hoogst geplaatste speler wint, verandert er niets aan de ranglijst. Als de laagst geplaatste speler wint, komt deze 1 plaats boven de verliezer te staan. De verliezer en eventuele spelers die er nog tussen staan, zakken dus 1 plaats naar beneden.
  • De hoogst geplaatsten zakken één plaats bij afwezigheid, zodat de hoogstgeplaatste aanwezige speler bovenaan komt.
  • Je kunt alleen iemand uitdagen die klaar is met zijn/haar partij.
  • Vooraf wordt geloot om kleurverdeling.
  • Na 19.45 uur mag er niet meer worden uitgedaagd.

NB In verband met de coronamaatregelen ligt de laddercompetitie voorlopig stil. Spelers die snel klaar zijn met hun partij in de jeugdcompetitie, kunnen nog een partij tegen elkaar schaken met verwisselde kleuren.

Brugcompetitie
19.15 – 20.15:  een competitie van 30 min. p.p.p.p. Deze competitie is open en gratis toegankelijk voor gevorderde junioren, senioren, ouders van jeugdleden en iedere geïnteresseerde schaker van binnen of buiten Wageningen (ook ex- of  niet-leden!). Prijzen zijn er met kerst en aan het eind van het seizoen voor de beste jeugdspelers uit deze competitie. Voor jeugdspelers geldt: is je tegenstander senior en sterker dan ELO 1500, dan krijg je minimaal een remisescore, ook bij verlies. Indeling geschiedt ter plekke.

Seniorencompetitie
Jeugdleden kunnen ook meespelen in de seniorencompetitie die om 20.00 uur begint. Zij moeten zich dan voor 18.00 uur aanmelden bij de wedstrijdleider voor de interne, Marius Bolck (intern@svwageningen.nl). Het speeltempo is hier normaliter 1.40 uur per persoon per partij plus 10 seconden per zet, maar voor jeugdleden is het mogelijk om 50 minuten p.p.p.p. te spelen plus 10 seconden per zet, zodat het niet te laat wordt.


Snelschaakkampioenschap
Het snelschaakkampioenschap staat ook open voor jeugdleden en wordt de eerste twee avonden na de kerstvakantie gespeeld. Er is dan geen les. De speeltijd is 5 minuten p.p.p.p.

KNSB lidmaatschap
Als lid van de Wageningse schaakvereniging ben je ook lid van de Koninklijke Nederlandse Schaak Bond (KNSB) en ontvang je het tijdschrift ‘Schaak Magazine’. Vanuit de vereniging zelf ontvang je vijf maal per jaar per mail het clubblad ‘De Schakel’.