Reglement

Genoemde tijden gelden voor het nieuwe tijdschema, vanaf 10 maart 2022

Schaakles

 • Kom op tijd; 18:30!
 • Voor wie op les komt is het verplicht aan de lessen deel te nemen en in het werkboek te werken. Neem dit dus mee!
 • Wie geen les wil kan om 19:15 uur komen en alleen aan de competitie meedoen.

Interne competitie

 • Wie niet kan komen, meldt zich voor 17:00 uur af bij de jeugdleider.
 • Afgemelde spelers krijgen maximaal vier keer 1/3 van de punten voor winst op eigen positie.
 • Niet afgemelde spelers krijgen géén punten en zijn automatisch afgemeld voor de volgende ronde! Zij moeten zich dus aanmelden om de volgende keer te worden opgesteld.
 • Spelers die proefexamen doen, krijgen ½ maal de punten van winst op eigen positie.
 • Voor de partij wens je elkaar een prettige partij; vanwege de coronamaatregelen geef je elkaar geen hand.
 • De partijen beginnen gelijktijdig om 19:15. Hierna zorgt iedereen voor rust in de speelzaal.
 • Zonder toestemming van de jeugdleider verlaat niemand het schaakgebouw.
 • Is het aantal spelers oneven, dan ontvangt de speler die ingedeeld is als oneven 1/1 maal de punten van winst op zijn/haar eigen positie.
 • Komt jouw tegenstander niet opdagen, dan zal worden bekeken of een andere tegenstander kan worden gevonden. Indien dit niet lukt krijg je een reglementaire overwinning.
 • Er wordt gespeeld met de klapborden
 • Na afloop van de partij zetten de spelers de stukken in de beginstand op het bord. Hierna wordt de uitslag doorgegeven. Na 19:45 uur controleren de spelers of de stukken compleet zijn, doen ze in de doos en zetten die op zijn plaats in de kast.
 • Ga netjes met het materiaal om (stukken, klokken, potloden, gummen, enz.)

Enkele spelregels

 • De zwartspeler mag bepalen aan welke kant van het bord hij/zij de klok wenst.
 • Aangeraakt is zetten, losgelaten is gezet.
 • Je moet de klok indrukken met dezelfde hand als waarmee je zet.
 • Alleen de spelers of de wedstrijdleider mogen zeggen dat de bedenktijd verstreken is.
 • Bij onenigheid wordt de klok stilgezet en wordt de leiding erbij gehaald.
 • Kijken bij andere partijen mag, maar de spelers hebben het recht toeschouwers weg te sturen als zij dit niet wensen.

Veiligheid

 • We streven naar een omgeving, waarin iedereen veilig en met plezier van het schaken kan genieten.
 • We gaan respectvol met elkaar om.
 • Onze activiteiten zijn groepsgewijs en zichtbaar voor anderen. Indien er privéles gewenst is, wordt dit vooraf besproken met ouders en de andere trainers.